پیش‌بینی کنید صفحهٔ 3 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب پیش‌بینی کنیدصفحه 3 علوم چهارم/ پیش بینی کنید صفحه 3 علوم / پاسخ پیش بینی کنید صفحه 3 علوم چهارم/ صفحه 3 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 3 / گام به گام علوم چهارم/پیش‌بینی کنید صفحهٔ 3 علوم چهارم

الف) اگر سيم‌ها را به شكل مثلّث، مستطيل‌ یا شکل‌های دیگر بسازيم، پیش‌بینی کنید که حباب‌ها چه شكلی خواهند شد. به شکل کره
ب) درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. سیم را به هر شکلی که بسازیم، حباب‌ها به شکل کره هستند و شکل آنها تغییری نمی‌کند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    اگر سيم‌ها را به شكل مثلّث، مستطيل‌ یا شکل‌های دیگر بسازيم، پیش‌بینی کنید جواب پیش‌بینی کنیدصفحه 3 علوم چهارم درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. صفحه 3 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 3 پاسخ پیش بینی کنید صفحه 3 علوم چهارم پیش بینی کنید صفحه 3 علوم گام به گام علوم چهارم
  • بالا