گام به گام علوم چهارم

 1. گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 105 علوم / گفت‌وگو صفحه 105 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم/ صفحه 105 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 105 / گام به گام علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم درباره‌ٔ نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه‌ها در هریک از تصویرهای زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید. آلوده...
 2. فکرکنید صفحه 105 علوم چهارم

  جواب فکرکنید صفحه 105علوم چهارم / فکرکنید صفحه 105علوم چهارم / پاسخ فکرکنید صفحه 105 علوم چهارم/ صفحه 105 علوم چهارم/ علوم چهارمصفحه 105 / گام به گام علوم چهارم فکرکنید صفحه 105 علوم چهارم آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟ دلیل بیاورید. بله، چون در این بوستان‌ها و باغچه‌ها،...
 3. فعالیت صفحه 103 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 103 علوم چهارم / فعالیت صفحه 103 علوم چهارم / پاسخ فعالیت صفحه 103 علوم چهارم/ صفحه 103 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 103 / گام به گام علوم چهارم/ فعالیت صفحه 103 علوم چهارم موتد و وسایل لازم: مقداری خاک باغچه، قاشق یک‌بار مصرف، ظرف آب، یک ظرف گود 1- با یک قاشق یک بار مصرف،...
 4. فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم

  جواب فکرکنید صفحه 103 علوم / فکرکنید صفحه 103 علوم / پاسخ فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم/ صفحه 103 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 103 / گام به گام علوم چهارم/ فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم 1- در شبکه‌ٔ غذایی بالا چند زنجیره‌ٔ غذایی وجود دارد؟ 5 زنجیره‌ٔ غذایی 2- اگر در این شبکه‌ٔ غذایی روزی همه‌ٔ...
 5. فعالیت صفحه 102 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 102علوم چهارم / فعالیت صفحه 102 علوم چهارم / پاسخ فعالیت صفحه 102 علوم چهارم/ صفحه 102 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 102 / گام به گام علوم چهارم/ فعالیت صفحه 102 علوم چهارم با توجّه به شکل زیر، - غذاهای گنجشک کدام‌اند؟ کرم خاکی و دانه‌ٔ گیاه - گنجشک غذای چه جانورانی است؟...
 6. جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 101علوم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / صفحه 101 علوم / علوم چهارم صفحه 101 / گام به گام علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم چهارم درباره‌ٔ غذای جانورانی که نام آنها را در جدول بالا نوشتید، اطّلاعات جمع آوری کنید و...
 7. فعالیت صفحه 100 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 100 علوم / فعالیت صفحه 100 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 100علوم چهارم/ صفحه 100علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 100 / گام به گام علوم چهارم فعالیت صفحه 100 علوم چهارم در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه: الف) کدام موجودات زنده و غیرزنده را می‌بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی...
 8. جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم / جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 98 مطالعات اجتماعی چهارم/ صفحه 98 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 98/ گام به گام علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم چهارم چه گیاهانی را می‌شناسید که به روش‌های دیگری جز با دانه و هاگ زیاد...
 9. گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم / گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم/ صفحه 97 علوم چهارم/علوم چهارم صفحه 97 / گام به گام علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم کدام گیاهانِ جدول بالا را در یک گروه طبقه‌بندی می‌کنید؟ به چه دلیل؟ کاج، سوسن و کدو در یک گروه، چون هر سه...
 10. فعالیت صفحه 97 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 97 علوم / فعالیت صفحه 97 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 97 علوم چهارم/ صفحه 97 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 97 / گام به گام علوم چهارم/ فعالیت صفحه 97 علوم چهارم با توجّه به آنچه تاکنون آموخته‌اید، جدول زیر را کامل کنید. نام گیاه سوسن کدو کاج خزه سرخس ویژگی‌های گیاه...
 11. گفت‌وگو صفحه 96 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 90 علوم / گفت‌وگو صفحه 90علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 90علوم چهارم/ صفحه 90علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 90/ گام به گام علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 96 علوم چهارم شکل‌های زیر، مراحل رشد میوه‌ی انار را از گل تا میوه نشان می‌دهد. درباره‌ی ترتیب مراحل رشد این میوه، گفت و گو کنید و این...
 12. فکرکنید صفحه 95 علوم چهارم

  جواب فکرکنید صفحه 95 علوم چهارم / فکرکنید صفحه 95 علوم/ پاسخ فکرکنید صفحه 95 علوم چهارم/ صفحه 95 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 95/ گام به گام علوم چهارم/ فکرکنید صفحه 95 علوم چهارم زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می‌کند؟ زنبور عسل با جستجوی شهد یا گرده‌ٔ گل، از گل‌های زیادی بازدید می‌کند و...
 13. فعالیت صفحه 93 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 93 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 93 علوم چهارم / پاسخ فعالیت صفحه 93 علوم چهارم/ صفحه 93 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 93 / گام به گام علوم چهارم/ فعالیت صفحه 93 علوم چهارم شکل گیاه کدو و سوسن را مشاهده کنید و در گروه خود، جدول را کامل کنید. نام گیاه سوسن کدو ویژگی‌های گیاه...
 14. جمع آوری اطلاعات صفحه 90 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه90علوم / جمع آوری اطلاعات صفحه 90 علوم چهارم/ پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 90 علوم چهارم/ صفحه 90 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 90 / گام به گام علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 90 علوم چهارم تصویر‌های بالا را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی می‌کند؟ 🎈 شما...
 15. جمع آوری اطلاعات صفحه 89 علوم چهارم

  جواب صفحه 89 علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 89 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 89 علوم چهارم/ صفحه 89 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 89 / گام به گام علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 89 علوم چهارم درباره‌ٔ انواع هزارپاها و غذای آنها، اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. 🎈 شما...
 16. گفت‌وگو صفحه 88 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 88 علوم چهارم / گفت‌وگو صفحه 88 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 88 علوم چهارم/ صفحه 88 علوم چهارم/علوم چهارم صفحه 88 / گام به گام علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 88 علوم چهارم درباره‌ٔ اینکه «چرا خرخاکی، میگو و خرچنگ را دریک گروه طبقه‌بندی می‌کنند» در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به...
 17. جمع آوری اطلاعات صفحه 87 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 87 / جمع آوری اطلاعات صفحه 87 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 87 علوم چهارم/ صفحه 87 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 87/ گام به گام علوم چهارم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 87 علوم چهارم حشره‌ها فایده‌های زیادی دارند. درباره‌ٔ فایده‌های آنها اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس...
 18. فکر کنید صفحه 86 علوم چهارم

  جواب فکر کنید صفحه 86 علوم / فعالیت صفحه 86 علوم / پاسخ فکرکنید صفحه 86 علوم چهارم/ صفحه 86 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 86/ گام به گام علوم چهارم/ فکر کنید صفحه 86 علوم چهارم - برای حفاظت از بوته‌ٔ گل سرخ، چه راه‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟ گل را سم پاشی کنیم تا شته آن از بین برود. هر چند وقت...
 19. گفت‌وگو صفحه 85 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 85 علوم / گفت‌وگو صفحه 85 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 85 علوم چهارم/ صفحه 85 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 85 / گام به گام علوم چهارم/ گفت‌وگو صفحه 85 علوم چهارم اطّلاعات جدول زیر را بخوانید. نام جانور غذای جانور کرم خاکی از موادّ موجود در خاک تغذیه می‌کند. کفشدوزک...
 20. فکر کنید صفحه 85 علوم چهارم

  جواب فکر کنید صفحه 85 علوم چهارم / فکر کنید صفحه 85 علوم / پاسخ فکر کنید صفحه 85 علوم چهارم/ صفحه 85 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 85 / گام به گام علوم چهارم/ فکر کنید صفحه 85 علوم چهارم 1- مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی‌های ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟ بدن مورچه بند بند است و 6 پا و دو شاخک...
بالا