گام به گام علوم چهارم

 1. گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 105 علوم / گفت‌وگو صفحه 105 علوم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارم/ صفحه 105 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 105 / گام به گام علوم چهارم/گفت‌وگو صفحه 105 علوم چهارمدرباره‌ٔ نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه‌ها در هریک از تصویرهای زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.آلوده...
 2. فکرکنید صفحه 105 علوم چهارم

  جواب فکرکنید صفحه 105علوم چهارم / فکرکنید صفحه 105علوم چهارم / پاسخ فکرکنید صفحه 105 علوم چهارم/ صفحه 105 علوم چهارم/ علوم چهارمصفحه 105 / گام به گام علوم چهارمفکرکنید صفحه 105 علوم چهارمآیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟ دلیل بیاورید. بله، چون در این بوستان‌ها و باغچه‌ها،...
 3. فعالیت صفحه 103 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 103 علوم چهارم / فعالیت صفحه 103 علوم چهارم / پاسخ فعالیت صفحه 103 علوم چهارم/ صفحه 103 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 103 / گام به گام علوم چهارم/فعالیت صفحه 103 علوم چهارمموتد و وسایل لازم: مقداری خاک باغچه، قاشق یک‌بار مصرف، ظرف آب، یک ظرف گود1- با یک قاشق یک بار مصرف،...
 4. فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم

  جواب فکرکنید صفحه 103 علوم / فکرکنید صفحه 103 علوم / پاسخ فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم/ صفحه 103 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 103 / گام به گام علوم چهارم/فکرکنید صفحه 103 علوم چهارم1- در شبکه‌ٔ غذایی بالا چند زنجیره‌ٔ غذایی وجود دارد؟ 5 زنجیره‌ٔ غذایی2- اگر در این شبکه‌ٔ غذایی روزی همه‌ٔ...
 5. فعالیت صفحه 102 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 102علوم چهارم / فعالیت صفحه 102 علوم چهارم / پاسخ فعالیت صفحه 102 علوم چهارم/ صفحه 102 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 102 / گام به گام علوم چهارم/فعالیت صفحه 102 علوم چهارمبا توجّه به شکل زیر،- غذاهای گنجشک کدام‌اند؟ کرم خاکی و دانه‌ٔ گیاه- گنجشک غذای چه جانورانی است؟...
 6. جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 101علوم/ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم / صفحه 101 علوم / علوم چهارم صفحه 101 / گام به گام علوم چهارم/جمع آوری اطلاعات صفحه 101 علوم چهارمدرباره‌ٔ غذای جانورانی که نام آنها را در جدول بالا نوشتید، اطّلاعات جمع آوری کنید و...
 7. فعالیت صفحه 100 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 100 علوم / فعالیت صفحه 100 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 100علوم چهارم/ صفحه 100علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 100 / گام به گام علوم چهارمفعالیت صفحه 100 علوم چهارمدر حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه:الف) کدام موجودات زنده و غیرزنده را می‌بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی...
 8. جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم چهارم

  جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم / جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم / پاسخ جمع آوری اطلاعات صفحه 98 مطالعات اجتماعی چهارم/ صفحه 98 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 98/ گام به گام علوم چهارم/جمع آوری اطلاعات صفحه 98 علوم چهارمچه گیاهانی را می‌شناسید که به روش‌های دیگری جز با دانه و هاگ زیاد...
 9. گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم

  جواب گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم / گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم / پاسخ گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارم/ صفحه 97 علوم چهارم/علوم چهارم صفحه 97 / گام به گام علوم چهارم/گفت‌وگو صفحه 97 علوم چهارمکدام گیاهانِ جدول بالا را در یک گروه طبقه‌بندی می‌کنید؟ به چه دلیل؟ کاج، سوسن و کدو در یک گروه، چون هر سه...
 10. فعالیت صفحه 97 علوم چهارم

  جواب فعالیت صفحه 97 علوم / فعالیت صفحه 97 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 97 علوم چهارم/ صفحه 97 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 97 / گام به گام علوم چهارم/فعالیت صفحه 97 علوم چهارمبا توجّه به آنچه تاکنون آموخته‌اید، جدول زیر را کامل کنید.نام گیاه سوسن کدو کاج خزه سرخسویژگی‌های گیاه...

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,244
کاربران
3,249
جدیدترین کاربران
behzad.6074
عقب
بالا