جواب پیش‌بینی کنیدصفحه 3 علوم چهارم

  1. پیش‌بینی کنید صفحهٔ 3 علوم چهارم

    جواب پیش‌بینی کنیدصفحه 3 علوم چهارم/ پیش بینی کنید صفحه 3 علوم / پاسخ پیش بینی کنید صفحه 3 علوم چهارم/ صفحه 3 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 3 / گام به گام علوم چهارم/ پیش‌بینی کنید صفحهٔ 3 علوم چهارم الف) اگر سيم‌ها را به شكل مثلّث، مستطيل‌ یا شکل‌های دیگر بسازيم، پیش‌بینی کنید که حباب‌ها چه...
بالا