فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحهٔ 12 علوم چهارم/فعالیت صفحهٔ 12علوم / پاسخ فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم/ صفحه 12علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 12/ گام به گام علوم چهارم/فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: ورق آلومینیمی، آب، نمک، کاغذ صافی، ماسهٔ دانه‌ریز، کِش، ماژیک، قاشق، لیوان کاغذی

1- با ماژیک روی دو لیوان حروف (آ) و (ب) را بنویسید.

2- در لیوان (آ) یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و تا نیمهٔ آن آب بریزید. مخلوط را کاملاً هم بزنید.

- کدام مادّه در این مخلوط دیده نمی‌شود؟ نمک

3- اکنون، مانند شکل، روی لیوان (ب) پارچه‌ای توری و نازک (یا کاغذ صافی) بگذارید و کش را دور آن بیندازید.

4- مخلوط درون لیوان (آ) را روی صافی بریزید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟ ماسه روی صافی می‌ماند و آب و نمک از آن عبور می‌کنند.

- کدام مادّه را با روش صاف کردن جدا کردید؟ ماسه

5- دو قطره از مخلوط آب و نمکِ لیوان (ب) را روی یک ورقهٔ نازک آلومینیمی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار شود.

6- پیش‌بینی کنید که چه اتّفاقی می‌افتد؟

- نتایج را در جدول زیر بنویسید.

روش‌های جدا کردننتیجه
مادّه یا موادّ جدا شدهمادّه یا موادّ باقی مانده
صاف کردنماسهنمک
تبخیر (بخار کردن)نمک-

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    اکنون، مانند شکل، روی لیوان (ب) پارچه‌ای توری و نازک (یا کاغذ صافی) بگذارید و کش را دور آن بیندازید با ماژیک روی دو لیوان حروف (آ) و (ب) را بنویسید. جواب فعالیت صفحهٔ 12 علوم چهارم در لیوان (آ) یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و تا نیمهٔ آن آب بریزید. مخلوط را کاملاً هم بزنید صفحه 12علوم چهارم علوم چهارم صفحه 12 فعالیت صفحهٔ 12علوم مخلوط درون لیوان (آ) را روی صافی بریزید؛ چه اتّفاقی می‌افتد پاسخ فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم پیش‌بینی کنید که چه اتّفاقی می‌افتد؟ کدام مادّه در این مخلوط دیده نمی‌شود کدام مادّه را با روش صاف کردن جدا کردید گام به گام علوم چهارم
  • بالا