علوم چهارم صفحه 12

  1. فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم

    جواب فعالیت صفحهٔ 12 علوم چهارم/فعالیت صفحهٔ 12علوم / پاسخ فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم/ صفحه 12علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 12/ گام به گام علوم چهارم/ فعالیت صفحهٔ 12علوم چهارم وسایل و موادّ لازم: ورق آلومینیمی، آب، نمک، کاغذ صافی، ماسهٔ دانه‌ریز، کِش، ماژیک، قاشق، لیوان کاغذی 1- با ماژیک روی...
  2. فکر کنید صفحهٔ 12 علوم چهارم

    جواب فکر کنید صفحهٔ 12 علوم چهارم/ فکر کنید صفحهٔ 12 علوم / پاسخ فکر کنید صفحهٔ 12 علوم چهارم/ صفحه 12علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 12/ گام به گام علوم چهارم/ فکر کنید صفحهٔ 12 علوم چهارم برای تهیه‌ٔ سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ 1- عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر...
بالا