مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است | جواب توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است |


سوال :

توصیه پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی است مطالعات ششم


جواب :

پیشوایان بزرگ دینی به ما توصیه می کنند که با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم، آنها از ما می خواهند که از دوستی با افراد دروغگو، بخیل و سخن چین خودداری کنیم.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,236
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا