مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
ششم بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم |

سوال :

بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند ششم


جواب :

بر روی محور اعداد صحیح ، هرچه به سمت راست برویم اعداد بزرگتر و هر چه به سمت چپ‌ محور حرکت کنیم ، اعداد کوچکتر می شوند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,388
کاربران
3,360
جدیدترین کاربران
4650samira
عقب
بالا