بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها کوچک میشوند

  1. مدیر

    بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند ششم

    ششم بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم | سوال : بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت جای خالی پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند ششم جواب : بر روی محور اعداد صحیح ، هرچه به سمت راست برویم اعداد بزرگتر و هر چه به سمت چپ‌ محور حرکت کنیم ، اعداد کوچکتر می شوند.

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا