اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی با جواب | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات |سوال :

اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتم


جواب :

- پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

- رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

- گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

- کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا