اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را نام ببرید

  1. مدیر

    اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتم

    اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی با جواب | اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات | سوال : اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالعات هشتم جواب : - پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها - رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت - گسترش مصرف...

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,167
کاربران
3,416
جدیدترین کاربران
الهه فتحی پور
عقب
بالا