کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است با جواب | کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است جواب |


سوال :

کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است؟


جواب :

1 )حضرت محمد
2 )حضرت عیسی
3 )حضرت موسی
4 )حضرت ابراهیم
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا