چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
جواب چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند | مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند چرا |


سوال :

چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند

جواب :

مکان هایی عمومی ، مطعلق به تمام مردم است که کوشا بودن در حفاظت از آن ، وظیفه همه است .
ما انسان ها می توانیم با آسیب نرساندن به مکان های عمومی ، مانند خط نکشیدن بر دیوار ها ، نشکستن صندلی ها ، رها نکردن زباله ها ، بهترین استفاده و مراقبت را از این مکان ها داشته باشیم .
زباله و آشغال ، از مهم ترین عوامل تخریب مکان های عمومی است که علاوه بر کثیفی ، کم کم باعث تخریب مکان ها می شود .
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا