مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند چرا

  1. مدیر

    چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند

    جواب چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند | مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنند چرا |سوال :چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی درست استفاده کنندجواب :مکان هایی عمومی ، مطعلق به تمام مردم است که کوشا بودن در حفاظت از آن ، وظیفه همه است . ما انسان ها...
بالا