مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,286
79
مقیاس نقشه چیست | کاربرد مقیاس نقشه | مقیاس نقشه کجاست | مقیاس نقشه هفتم | مقیاس نقشه مطالعات هفتم |

مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتم.jpg

سوال :

مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتم


جواب :

زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید
 
 • برچسب ها
  انواع عکس ها را نام ببرید مطالعات هفتم فرمول مقیاس در نقشه های جغرافیایی مقیاس خطی نقشه مقیاس خطی چیست مقیاس نقشه مطالعات هفتم مقیاس نقشه هفتم مقیاس نقشه چیست مقیاس نقشه کجاست چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است کاربرد مقیاس نقشه کاربرد مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,128
  کاربران
  3,408
  جدیدترین کاربران
  امیر حافظ
  عقب
  بالا