فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم/ فکر کنید صفحهٔ 9 علوم / پاسخ فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم/ صفحه 9 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 9/ گام به گام علوم چهارم/فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم

در نمونه‌های زیر، مخلوط‌های یک نواخت را مشخّص کنید. دلیل خود را بیان کنید.

شربت

شربت
زعفران دم‌کرده و صاف شده

زعفران دم‌کرده و صاف شده
آب و نمک

آب و نمکزعفران دم کرده: چون رنگ شفاف و صافی دارد و به طور یک‌نواخت با آب پراکنده شده است.

آب و نمک: به خاطر شفافیت و یک‌نواخت پخش شدن در آب

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جواب فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم در نمونه‌های زیر، مخلوط‌های یک نواخت را مشخّص کنید. دلیل خود را بیان کنید صفحه 9 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 9 فکر کنید صفحهٔ 9 علوم پاسخ فکر کنید صفحهٔ 9 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا