فکرکنید صفحه 40 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 40 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 40 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 40علوم چهارم/ صفحه 40 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 40/ گام به گام علوم چهارمفکرکنید صفحه 40 علوم چهارم

اگر در آزمایش صفحه‌ٔ قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتّفاقی می‌افتد؟ در این صورت دمای آب بطری با پوشش روزنامه، سپس آب بطری با پوشش پارچه و در آخر بطری بدون پوشش گرما را بیش‌تر در خود نگه می‌دارند.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    اگر در آزمایش صفحه‌ٔ قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتّفاقی می‌افتد جواب فعالیت صفحه 40 علوم چهارم صفحه 40 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 40 فعالیت صفحه 40 علوم پاسخ فعالیت صفحه 40علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا