فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم/ فکرکنید صفحه 21علوم / پاسخ فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم/ صفحه 21 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 21/ گام به گام علوم چهارم/
فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم

در خودروها، بنزین مصرف می‌شود و انرژی گرمایی تولید می‌کند. این انرژی گرمایی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود؟ حرکتی
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    این انرژی گرمایی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود؟ جواب فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم صفحه 21 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 21 فکرکنید صفحه 21علوم پاسخ فکرکنید صفحه 21 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا