فعالیت صفحه 29 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 29 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 29 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 29 علوم چهارم/ صفحه 29 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 29 / گام به گام علوم چهارم/


فعالیت صفحه 29 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: سیم روکش‌دار، باتری، چسب نواری برق (لنت)، پایهٔ لامپ، لامپ

1- با وسایلی که در اختیار دارید، مداری بسازید که بتوانید با آن دو لامپ را روشن کنید.

2- پس از روشن شدن هر دو لامپ، شکل مداری را که ساخته‌اید رسم کنید.

3- شکل مدار خود را با شکل مدار گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

4- شکل مدار گروه خود را با شکل‌های زیر مقایسه کنید. مدار شما به کدام یک شبیه است؟


مدار موازی

مدار موازی
مدار متوالی

مدار متوالی

٥- پیش‌بینی کنید که اگر در مدارهای شکل بالا یکی از لامپ‌ها را باز کنید، لامپ دوم روشن می‌ماند؟ یا خیر؟

٦- با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می‌کنید بنویسید. اگر مدار متوالی باشد و ما یک لامپ را باز کنیم لامپ دوم خاموش می‌شود. اما اگر مدار موازی باشد اگر یک لامپ را باز کنیم لامپ دوم پر نورتر می‌شود.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می‌کنید بنویسید با وسایلی که در اختیار دارید، مداری بسازید که بتوانید با آن دو لامپ را روشن کنید جواب فعالیت صفحه 29 علوم چهارم شکل مدار خود را با شکل مدار گروه‌های دیگر مقایسه کنید شکل مدار گروه خود را با شکل‌های زیر مقایسه کنید. مدار شما به کدام یک شبیه است صفحه 29 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 29 فعالیت صفحه 29 علوم پاسخ فعالیت صفحه 29 علوم چهارم پس از روشن شدن هر دو لامپ، شکل مداری را که ساخته‌اید رسم کنید پیش‌بینی کنید که اگر در مدارهای شکل بالا یکی از لامپ‌ها را باز کنید، لامپ دوم روشن می‌ماند گام به گام علوم چهارم
  • بالا