فعالیت صفحه 23 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 23 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 23 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 23 علوم چهارم/ صفحه 23 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 23/ گام به گام علوم چهارم/فعالیت صفحه 23 علوم چهارم

با هم کلاسی‌های خود بازی گروهی زیر را انجام دهید.

١- هر دانش آموز روی کارتی نام وسیله‌های خانگی را بنویسد و جدول را کامل کند.

نام وسیلهشکلی از انرژی که به ما می‌دهد.
اتوگرمایی
پنکهحرکتی
مهتابینورانی
یخچالسرمایشی
شوفاژگرمایی
تلویزیونروشنایی


2- یکی از افراد گروه با خواندن نام یک وسیله و شکل انرژی‌ای که آن به ما می‌دهد، بازی را شروع کند.

3- فرد دیگر، نام وسیله‌ٔ دیگری را با شکل انرژی آن بخواند (وسیله‌ای که نام می‌برَد نباید تکراری باشد).

4- بازی را تا زمانی که هیچ فرد از گروه نتواند وسیله‌ٔ جدیدی را نام ببرد، ادامه دهید.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    بازی را تا زمانی که هیچ فرد از گروه نتواند وسیله‌ٔ جدیدی را نام ببرد، ادامه دهید صفحه 23 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 23 فرد دیگر، نام وسیله‌ٔ دیگری را با شکل انرژی آن بخواند فعالیت صفحه 23 علوم هر دانش آموز روی کارتی نام وسیله‌های خانگی را بنویسد و جدول را کامل کند پاسخ فعالیت صفحه 23 علوم چهارم پجواب فعالیت صفحه 23 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا