اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 100 علوم / فعالیت صفحه 100 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 100علوم چهارم/ صفحه 100علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 100 / گام به گام علوم چهارم


فعالیت صفحه 100 علوم چهارم

در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه:

الف) کدام موجودات زنده و غیرزنده را می‌بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید.

زندهغیرزنده
درخت چنارخاک
ملخآب
زنبورسطل زباله
گنجشکنیمکت
گل رزهوا
گربهسنگ
درخت کاجالاکلنگ


ب) موجودات زنده‌ٔ جدول صفحه‌ٔ پیش را در جدول روبه رو طبقه‌بندی کنید.

گیاهانجانوران
درخت چنارملخ
گل رززنبور
درخت کاجگربه
-گنجشک?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا