سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
وسایلی که گرما را منتقل میکند | سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکند با جواب |


شما در سایت بزرگ همیارخاص هستید در مجله آموزش ، چیزی که دنبالش میگشتید پیدا شد

سوال :

سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکند


جواب :


1 بخاری 2 شوفاژ 3 - ...
یا
1- رسانش (رسانایی) 2- همرفت (کنوکسیون) 3- تابش
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,388
کاربران
3,360
جدیدترین کاربران
4650samira
عقب
بالا