وسایلی که گرما را منتقل میکند

  1. مدیر

    سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکند

    وسایلی که گرما را منتقل میکند | سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکند با جواب |شما در سایت بزرگ همیارخاص هستید در مجله آموزش ، چیزی که دنبالش میگشتید پیدا شدسوال :سه مورد از وسایلی که گرما را منتقل میکندجواب :1 بخاری 2 شوفاژ 3 - ... یا 1- رسانش (رسانایی) 2- همرفت...
بالا