درست و نادرست صفحهٔ 92 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درست و نادرست صفحه 92 فارسی چهارم /درست و نادرست صفحه 92 فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 92 فارسی چهارم/ صفحه 92 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 92 / گام به گام فارسی چهارم/
درست و نادرست صفحهٔ 92 فارسی چهارم

1- آزادی خرّمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه‌ٔ مردم ایران بود. درست
۲- بالگردهای دشمن موفّق شدند، فرماندهان نظامی را از میدانِ نبرد نجات بدهند. نادرست
۳- پیکی که برای حسین خبر آورده بود، تشنه بود. درست
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    آزادی خرّمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه‌ٔ مردم ایران بود بالگردهای دشمن موفّق شدند، فرماندهان نظامی را از میدانِ نبرد نجات بدهند درست و نادرست درس یازدهم فارسی چهارم درست و نادرست صفحه 92 فارسی درست و نادرست صفحه 92 فارسی چهارم درست و نادرست کنید صفحه 92 فارسی چهارم درست ونادرست فرمانده دل ها فارسی چهارم صفحه 92 فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 92 پیکی که برای حسین خبر آورده بود، تشنه بود. گام به گام فارسی چهارم
  • بالا