درست و نادرست صفحهٔ 114 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

درست و نادرست صفحه 114 فارسی چهارم /درست و نادرست صفحه 114فارسی / درست و نادرست کنید صفحه 114 فارسی چهارم/ صفحه 114 فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 114/ گام به گام فارسی چهارم/
درست و نادرست صفحهٔ 114 فارسی چهارم

۱- شیر، خطای موش را بخشید. درست
۲- صيّاد برای شکار شیر، دام نهاده بود. نادرست
۳- فقط افراد قوی می‌توانند به دیگران کمک کنند. نادرست
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    درست و نادرست صفحه 114 فارسی چهارم درست و نادرست صفحه 114فارسی درست و نادرست کنید صفحه 114 فارسی چهارم شیر، خطای موش را بخشید صفحه 114 فارسی چهارم صيّاد برای شکار شیر، دام نهاده بود فارسی چهارم صفحه 114 فقط افراد قوی می‌توانند به دیگران کمک کنند گام به گام فارسی چهارم
  • بالا