گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد | گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد با جواب |


سوال :

گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد


جواب :

1 ) موجب خوشنودی خداوند می شود و انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند
2 ) همیشه لازم است دیگران از انسان تشکر و قدر دانی کنند
3 ) انسان با این کار می تواند بر دیگران فرمان روایی کند
4 ) به این کار دیگران به انسان نیاز پیدا می کنند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,236
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا