کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد جواب | اسیر کردن یکی امپراتور روم توسط کدام شاهان ساسانی بود |

سوال :

کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد


جواب :


1) شاپور اول

2) شاهپور دوم

3) اردشیر اول

4) اردشیر دوم
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,236
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا