کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد جواب | اسیر کردن یکی امپراتور روم توسط کدام شاهان ساسانی بود |

سوال :

کدام یک از شاهان ساسانی امپراتور روم را اسیر کرد


جواب :


1) شاپور اول

2) شاهپور دوم

3) اردشیر اول

4) اردشیر دوم
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا