کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99 کسب خواهد کرد؟

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99/جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99/ جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9904019 کارگزاری آگاه /
کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99 کسب خواهد کرد؟
( ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش قیمت پایانی سهام از 21 تیر تا 25 تیر است)پاسخ خود را انتخاب کنید:

گزینه 1: فسپا، سیستم، آسیا، شبریز
گزینه 2: بکهنوج، قزوین ، ولصنم، ختوقا
گزینه 3: وتوشه، وگردش، ثمسکن، شیران
گزینه 4: فسپا، بکهنوج، زشگزا، وغدیر
گزینه 5: وتوشه، وآیند، غدشت، ثباغ
گزینه 6: بکهنوج، وتوصم، شاوان، خفناور

(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    جواب سوال 9904019 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99 کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 25 تیر 99
  • وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا