کدام درخت نماد صلح است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

درخت نماد صلح / شاخه نماد صلح / درخت نماد صلح چیست /کدام درخت نماد عشق است / نماد صلح در ایران/نماد زیتون در قرآن/زیتون نماد صلح در فلسطین/نماد دوستی /چرا درخت زیتون مقدس است/شاخه زیتون اسرائیل/زیتون نماد چیست فارسی هشتم/

سوال :

کدام درخت نماد صلح است


جواب :

درخت صلح , درخت زیتون است

.
 
  • برچسب ها
    درخت نماد صلح درخت نماد صلح چیست زیتون نماد صلح در فلسطین زیتون نماد چیست فارسی هشتم شاخه زیتون اسرائیل شاخه نماد صلح نماد دوستی نماد زیتون در قرآن نماد صلح در ایران چرا درخت زیتون مقدس است کدام درخت نماد عشق است
  • بالا