مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


کاربرد زیاد فلزات در زندگی ما | کاربرد زیاد فلزات در زندگی ما بخاطر چیست | کاربرد زیاد فلزات در زندگی ما بخاطر چیست با جواب


سوال :

کاربرد زیاد فلزات در زندگی ما بخاطر چیست علوم هفتم


جواب :

بخاطر رفع نیازهای ماست، فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند. از جمله در رنگ و سختی و نرمی.تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند.امروزه.
بازتاب اثرات فلزات در زندگی انسان.بقدری محسوس است که هر گاه از فلز نام می‌بریم. ساختمانهای بدیع و آسمان خراشهای عظیم در برابر چشم.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا