چرا یادگیری خط دشواری بیشتری دارد + جواب

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

چرا یادگیری خط دشواری بیشتری دارد/چرا یادگیری خط دشوار است/چرا خط دشوارترین چهره ی زبان است/چرا خط دشوارترین چهره زبان است/معنی شعر هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه تو کاروانها/مفرد کلمه پژوهندگان/معنی فارسی ششم دبستان/کلمات چند بخشی فارسی ششم/مناظره چیست ششم ابتدایی/
سوال :
چرا یادگیری خط دشواری بیشتری دارد
جواب :
زیرا نوشتن در اصل به کار بردن قواعد و قرار دادهای تعیین شده در هر جامعه است .


.
 

دلسا شاکری

مهمان
خیلی خوب بود ❤
 
  • برچسب ها
    جواب چرا یادگیری خط دشواری بیشتری دارد معنی شعر هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه تو کاروانها معنی فارسی ششم دبستان مفرد کلمه پژوهندگان مناظره چیست ششم ابتدایی پاسخ چرا یادگیری خط دشواری بیشتری دارد چرا خط دشوارترین چهره زبان است چرا خط دشوارترین چهره ی زبان است چرا یادگیری خط دشوار است کلمات چند بخشی فارسی ششم
  • بالا