چرا گربه سیاه نماد جن است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

گربه سیاه نماد جن / گربه سیاه نماد چیست / گربه سیاه نماد جن است /ایا گربه جن را میبیند/خواص گربه سیاه/جن در قالب گربه/امدن گربه به خانه نشانه چیست/گربه سیاه/نماد چیست/گربه فرشته است/علائم وجود جن در خانه/گربه جن زدهسوال:

چرا گربه سیاه نماد جن است ؟؟؟


جواب :

پاسخ اجمالي آن است كه گربه هاي سياه جن نيستند. جن و گربه ذاتا و ماهيتا با هم فرق دارند. جن موجودي داراي عقل و تكليف است، اما گربه ماهيتا حيواني است كه هيچ گونه تكليفي متوجه آن نمي باشد. مانند ديگر حيوانات اهلي و وحشي. با اين وصف، جن و گربه دو موجود متفاوت از نظر ذات مي باشند.
توضيح :جن هم از نظر قرآن و هم از نظر روايات موجودي است نامرئي، ولي گاهي به صورت هايي متمثل مي شود كه از اين طريق قابل رويت مي باشد.
از آن نمونه متمثل شدن به صورت گربه است. يعني مي تواند شبيه گربه سياه باشد و يا به شكل هاي ديگر ظاهر شود.
اگر منظور از سوال مذكور اين باشد كه آيا جن به صورت گربه سياه مي تواند ظاهر بشود، پاسخ مثبت است . ممكن است بعضي گربه هاي سياه جنّي باشد كه به صورت گربه ظاهر شده است.
جريان متمثل شدن جن در قرآن، در داستان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ يك امر روشن است كه با متمثل شدن، همه آنها را مي ديدند كه حضرت سليمان آنها را به كار مي گرفت و مشغول به كار بودند. هم چنين به تمثل جن در روايات، اشاره شده است از جمله:
1. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمودند: «جنّ سه نوع مي باشند.
يك نوع داراي پر و بال هستند كه همواره مانند ابر و باد در هوا پرواز مي كنند، شيوه هاي مختلف داشته كوچك و بزرگ مي شوند.
نوع دوم به صورت حيوانات در مي آيند. مانند مار،عقرب، سگ، گربه و غير اينها، نوع سوم جن هايي است كه اهل تكليف اند، اين نوع بيشتر در خلوت ها و محل امن زندگي كرده و در مجالس شركت مي كنند».(1)
2. سعد اسكاف، تماثيلي را به صورت مرداني زاهد ديد، خدمت امام باقر ـ عليه السلام ـ آمد، حضرت فرمود: آنها جنيان هستند كه پيش ما مي آيند و مسايل ديني و حلال و حرام را از ما مي پرسند.(2)
3. باز از سعد اسكاف، نقل شده است: «روزي براي بعضي از كارهايم خواستم وارد منزل امام باقر ـ عليه السلام ـ شوم. اجازه ورود خواستم، فرمود:
عجله نكن، آن قدر معطل شدم كه حرارت آفتاب مرا اذيت كرد. ناگاه بر خلاف انتظار، اشخاصي از اتاق امام خارج شدند كه مانند ملخ هاي زرد بودند.
با ديدن آنها خود را فراموش كردم، حرارت آفتاب يادم رفت.
وقتي كه خدمت حضرت رسيدم، فرمود: گويا تو را ناراحت كردم، گفتم بلي، امّا بعد از ديدن موجوداتي شبيه ملخ زرد، خودم را فراموش كردم، امام فرمود: اي سعد، آنها را ديدي؟
گفتم بلي، فرمود: آنان برادران تو از طايفه جن هستند كه مي آيند مسايل حلال و حرام خود را از ما مي پرسند». هم چنين نمونه تمثل آنها نزد امام علي ـ عليه السلام ـ و امام صادق ـ عليه السلام ـ و ديگر ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ امر مسلمي است كه در روايات بيان گرديده اند.(3)
نتيجه : گربه هاي سياه جن نيستند، ولي جن مي تواند خود را به شكل گربه سياه متمثل كند. چنان كه بيان گرديد، مي تواند خود را به اشكال مختلف متمثل نموده و از اين طريق قابل رؤيت گردد و گرنه در غير اين صورت قابل ديدن نمي باشد.

پاورقی:

1. مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، موسسه الوفاء، ج60، ص114.
2. کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، ترجمه مصطفوي، سيد جواد، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج2، ص242.
3. همان، ص243 و 244.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات


.
 
  • برچسب ها
    امدن گربه به خانه نشانه چیست ایا گربه جن را میبیند جن در قالب گربه خواص گربه سیاه علائم وجود جن در خانه نماد چیست گربه جن زده گربه سیاه گربه سیاه نماد جن گربه سیاه نماد جن است گربه سیاه نماد چیست گربه فرشته است
  • بالا