مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">چرا خواندن نماز جمعه سفارش شده است بهمراه جواب | خواندن نماز جمعه سفارش شده است چرا |<br /> <br /> <br /> در سایت <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص</a>، مجله <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.59/" class="link link--internal">آموزش </a>هستید...<br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال : </span></b><br /> <br /> چرا خواندن نماز <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.103192/" class="link link--internal">جمعه </a>سفارش شده است<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><b>جواب : </b></span><br /> <br /> زیرا یک نماز عبادی و سیاسی میباشد.<br /> وحدت مسلمانان را <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.103192/" class="link link--internal">نشان </a>می‌دهد.<br /> آماده بودن مسلمانان برای دفاع از اسلام و کشور را نیز نشان می‌دهد.<br /> آگاهی از دستورات دینی و اخلاقی که توسط امام جمعه بیان می‌شود.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا