مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

چرا حضرت فاطمه حضرت علی را به همسری برگزید | چرا حضرت فاطمه حضرت علی را به همسری برگزید هدیه | حضرت فاطمه چرا حضرت علی را به همسری برگزید |

چرا حضرت فاطمه حضرت علی را به همسری برگزید.jpg

سوال :

چرا حضرت فاطمه حضرت علی را به همسری برگزید هدیه هفتم


جواب :

با تقوا بودن حضرت علی(ع) رضایت خداوند و پیامبر(ص) از این ازدواج
 
بالا