مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
جواب چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریعتر می سوزد | علت سوختن سریع حبه قند آغشته به خاک باغچه |


سوال :

قند آغشته به خاک باغچه سریعتر می سوزد، دلیل این سریع سوختن چیست ؟


جواب :

زیرا خاک باغچه دارای کاتالیزگر است

قند=ساکارز=دو گلوکز +آب
2C6H12O6تبدیل میشود به H2O+C12H22O11
و
O2+C12H22O11 تبدیل میشود به H2O+Co2 (در اثر سوختن و به کمک خاکستری)
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا