مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

جواب چرا به زغال سنگ و نفت و گاز سوخت فسیلی میگویند | چرا زغال سنگ و نفت و گاز سوخت فسیلی میگویند |


سوال :

چرا به زغال سنگ و نفت و گاز سوخت فسیلی میگویند


جواب :

بزودی ...
.
 
بالا