پژوهشگران آمریکایی راهی امیدوارکننده برای کنترل سد خونی مغزی در سطح مولکولی یافتند.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
پژوهشگران آمریکایی راهی امیدوارکننده برای کنترل سد خونی مغزی در سطح مولکولی یافتند. | در همیارخاص بخوانید

سد خونی مغزی منبع محافظتی برای مغز است و برای محافظت از نورون‌های حساس در آن عمل می‌کند.
آنتی بادی جدید ایجاد شده به سد خونی مغز اجازه می‌دهد تا ساعت‌ها در یک زمان باز شود و به دارو‌ها اجازه می‌دهد به مغز برسند و باعث ایجاد برخی بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و مولتیپل اسکلروزیس می‌شوند.
آنتی بادی جدید ایجاد شده به سد خونی مغز اجازه می‌دهد تا ساعت‌ها در یک زمان باز شود و به دارو‌ها اجازه می‌دهد به مغز برسند و باعث ایجاد برخی بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و مولتیپل اسکلروزیس می‌شوند.
آن آیشمن محقق دانشگاه ییل در آمریکا می‌گوید: این اولین بار است که ما کشف کرده ایم که چگونه سد خونی مغزی توسط یک مولکول کنترل می‌شود.

منبع : yjc | [ خواندن کامل این مطلب ]
 

بالا