مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


ویژگی آتشفشان نیمه فعال چیست با جواب | ویژگی آتشفشان نیمه فعال چیست | ویژگی آتشفشان نیمه فعال |


سوال :

ویژگی آتشفشان نیمه فعال چیست


جواب :

آتش‌فشانی که فقط گاز از دهانه‌ی آن خارج می‌شود آتشفشان نیمه فعال میگویند و فعالیتی جز خروج گاز ندارند؛ مانند آتشفشان تفتان.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,263
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا