• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید

مدیر
مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد | بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید |


سوال :

هنگامی که خورشید در نیمکره شمالی بر مدار راس السرطان عمود می تابد کدام پدیده به وجود می آید


جواب :

دلیل اینکه این دو مدار در این منطقه از کره ی زمین مشخص می شوند به این خاطر است که این مناطق آخرین جاهایی هستند که خورشید به طور عمود می تابد در نیمکره ی شمالی در محلی که مدار رأس السرطان عبور می کند و در نیمکره ی جنوبی در محلی که مدار رأس الجدی می گذرد.

زمانی که خورشید به صورت عمود در این منطقه می تابد در نیمکره ی شمالی در ماهی به نام سرطان که معادل تیرماه می باشد (روز اول تیرماه هر سال)است و در نیمکره ی جنوبی در ماه جدی که معادل دی ماه می باشد(روز اول دی ماه هرسال).

همچنین لازم به ذکر است محل قرارگیری این دو مداراز نظر آب و هوایی نیز شاخص است به نحوی که بیشتر بیابان های کره ی زمین در محل این مدارها قرار دارند.
 
بالا