نیروی اصطکاک چیست علوم ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
نیروی اصطکاک چیست | نیروی اصطکاک | نیروی اصطکاک چیست علوم |


سوال :

نیروی اصطکاک چیست علوم ششم


جواب :

اصطکاک نیرویی است که به سبب چگونگی سطح تماس دوجسم واندازه ی نیرویی که دو جسم را به هم می فشارد ایجاد می شود و با کشیده شدن آن دو روی یگدیگر مخالفت می کند.در دو وضعیت کاملا متناقض نیروی اصطکاک زیاد می شود.
الف)وقتی سطح تماس دو جسم زبر باشد.بر جستگی های یکی در فرو رفتگی های دیگری فرو می رودونیروی اصطکاک زیاد می شود.هرچه این نا همواری ها بیشتر باشد .نیروی اصطکاک نیز بیشتر می شود.مثلا دو اجر روی هم مشکل تر کشیده می شوند تا یک شیشه روی یک اجر.

ب)وقتی سطح تماس دو جسم خیلی صیقلی باشد ،طوری که مولکول های سطح تماس دو جسم به هم نزدیک شده در فاصله پیوندی(برد کوتاه )قرار گیرند نیروی چسبندگی سطحی عامل ایجاد اصطکاک خواهد بود.مثلا دوشیشه ی تخت روی یکدیگر به سختی کشیده می شوند واگر بین دو شیشه را خیس کنیم و آن دو را به هم فشار دهیم،هوااز بین دو شیشه خارج شده آب جای آن را می گیرد. بین مولکول های آب و شیشه ها پیوند مولکولی ایجاد می شودو شیشه روی یک دیگر بسیار سخت تر کشیده می شوند. ولی یک اجر روی یک شیشه راحت تر کشیده می شود.
 
 • برچسب ها
  نیروی اصطکاک نیروی اصطکاک چیست نیروی اصطکاک چیست علوم نیروی اصطکاک چیست علوم ششم نیروی اصطکاک چیست علوم ششم ابتدایی نیروی اصطکاک چیست علوم نهم نیروی اصطکاک چیست علوم پایه ششم نیروی اصطکاک چیست فیزیک دهم نیروی اصطکاک چیست مثال بزنید علوم ششم نیروی اصطکاک چیست و به چه عواملی بستگی دارد نیروی اصطکاک چیست و چگونه بر جسم اثر می کند نیروی اصطکاک چیست گاما
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا