مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,357
64

نصف النهار مبدا گرینویچ چند درجه است | نصف النهار مبدا گرینویچ چند درجه است با جواب | نصف النهار مبدا گرینویچ چند درجه |


سوال :

نصف النهار مبدا گرینویچ چند درجه است ؟


جواب :

نِصف‌ُالنَّهار مَبدأ گرینویچ یا نیمروزان گرینویچ به آن نصف‌النهار (خط طولی زمین) گفته می‌شود که از رصدخانهٔ سلطنتی گرینویچ لندن در انگلستان گذر می‌کند. طول جغرافیایی نصف‌النهار مبدأ به عنوان طول جغرافیایی صفر تعریف شده‌است. این خط فرضی که شرق و غرب را از هم جدا می‌کند، به عنوان نقطهٔ مبدأ در جهت‌یابی بر روی کرهٔ زمین به‌شمار می‌رود و پایه‌ای برای اندازه‌گیری زمان محسوب می‌شود و تمام مناطق زمانی بر اساس نقطهٔ صفر طول جغرافیایی بنیان گذاشته شده‌اند.

مختصات: ۹۰°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی

این نصف‌النهار از قطب شمال آغاز و با عبور از کشورهای زیر به قطب جنوب پایان می‌یابد:

بریتانیا
فرانسه
اسپانیا
الجزایر
مالی
بورکینافاسو
توگو
غنا
نصف النهار مبدا گرینویچ چند درجه است.png
 
بالا