موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد؟

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد/جواب موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9903033 کارگزاری آگاه /
موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد؟


پاسخ خود را انتخاب کنید:

گزینه 1: 14 ریال
گزینه 2: 23 ریال
گزینه 3: 37 ریال
گزینه 4: تغییری نداشته است.


(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    جواب سوال 9903033 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه جواب موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد موسسه اندوخته شاهد، در کدام یک از نمادهای زیر تعداد سهام بیشتری را در اختیار دارد
  • وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا