مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

مهمترین علل پدید آمدن قوانین و مقررات در جامعه چیست | مهمترین علل پدید آمدن قوانین و مقررات |


سوال :

مهمترین علل پدید آمدن قوانین و مقررات در جامعه چیست مطالعات هفتم


جواب :


1) جلوگیری از نظم و امنیت

2) ایجاد هرج و مرج

3) پایمال کردن حقوق افراد

4) برقراری نظم و امنیت
 
بالا