مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند | مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند چیست | مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند با جواب |


سوال :

مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند چه نام دارد


جواب :


1 ) حجم
2 ) جرم
3 ) طول
4 ) وزن
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا