مقاومت سنگ چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
مقاومت سنگ چیست با جواب | تعریف ساده مقاومت سنگ |

سوال :

مقاومت سنگ چیست؟

جواب :

مقاومت سنگ، عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ می تواند تحمل کند، بدون آنکه بشکند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا