مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

مفصل چیست علوم پنجم با جواب | مفصل چیست | مفصل چیست تعریف ساده | تعریف ساده مفصل |


سوال :

مفصل چیست علوم پنجم


جواب :

استخوان ها با رشته های محکم به هم وصل شده اند . به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند مفصل می گوییم
 
بالا