مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
معنی این شعر چیست دوست آن باشد که گیرد دست دوست | معنی دوست آن باشد که گیرددست دوست | معنی دوست آن باشد که گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی |


سوال :

معنی دوست آن باشد که گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی


جواب :

دوست واقعی کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری ها به دوست خود کمک کند .این بیت همان توصیه است که می گوید در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خيرخواهی داشته باشيم و به هم کمک کنيم.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,379
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا