معاویه در چه سالی از دنیا رفت؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

معاویه در چه سالی از دنیا رفت هدیه ششم | معاویه در چه سالی از دنیا رفت با جواب |


سوال :

معاویه در چه سالی از دنیا رفت؟


جواب :

1 ) 60 هجری قمری
2 ) 59 هجری قمری
3 ) 61 هجری قمری
4 ) 62 هجری قمری
 
بالا