فکرکنید صفحه 45 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فکر کنید صفحه 45 علوم چهارم/ فکر کنید صفحه 45 علوم / پاسخ فکر کنید صفحه 45 علوم چهارم/ صفحه 45 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 45 / گام به گام علوم چهارم


فکرکنید صفحه 45 علوم چهارم


با توجّه به شکل صفحه‌ٔ قبل، هر یک از سنگ‌های زیر را در کدام قسمت رودخانه می‌بینید؟


قلوه سنگ

الف
خورده سنگ

ب
ریگ

پ

الف) کنار و بالای رودخانه ب) در مسیر رودخانه ج) در انتهای مسیر و کف رودخانه
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    با توجّه به شکل صفحه‌ٔ قبل، هر یک از سنگ‌های زیر را در کدام قسمت رودخانه می‌بینید جواب فکر کنید صفحه 45 علوم چهارم صفحه 45 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 45 فکر کنید صفحه 45 علوم پاسخ فکر کنید صفحه 45 علوم چهارم
  • بالا