مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی | معرفی در دوجمله فرهنگستان زبان و ادب فارسی |


سوال :

فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در دو جمله معرفی کنید


جواب :

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان ایران است که حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی و هنری را در ایران و قلمرو زبان فارسی از جنبه‌های مختلفِ موضوعی تحت پوشش قرار می‌دهد. این فرهنگستان به حوزهٔ زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد. اکنون ریاست فرهنگستان را غلامعلی حداد عادل برعهده دارد. / wikipedia

جمله ها با فرهنگستان :
دانش‌آموزان کلاس سوم، در مورد فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تحقیق کردند.
معلم کلاس سوم، برای دانش‌آموزانش، از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تعریف کرد.
کتاب‌های فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در کتابخانه مدرسه وجود دارد.
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، برای حفظ و گسترش زبان فارسی تلاش می‌کند.


فرهنگستان زبان و ادب فارسی چگونه نهادی است کلاس سوم
جمله سازی با فرهنگستان کلاس سوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در دو جمله معرفی کنید کلاس سوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی کلاس سوم
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,388
کاربران
3,360
جدیدترین کاربران
4650samira
عقب
بالا