مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

عزت نفس | عزت نفس چیه | تعریف ساده عزت نفس | عزت نفس با مثال | عزت نفس چیست با مثال | عزت نفس چیست تعریف ساده |


سوال :

عزت نفس یعنی چه


جواب :

عزت نفس (Self-esteem) ارزیابی ذهنی است که هر کسی از ارزش خود دارد. به بیان دیگر عزت نفس دربرگیرندهٔ باورهای نسبتاً پایدار ما از خودمان، هیجانات و حالت‌های احساسی (پیروزی، شکست، ناامیدی، شرمندگی و …) است که در زندگی تجربه می‌کنیم. هنگامی که ارزیابی ذهنی ما نسبت خودمان مثبت باشد عزت نفسمان افزایش می‌یابد و اگر دچار خودپنداره‌های منفی باشیم عزت نفس کاهش خواهد یافت.

عزت‌نفس در زندگی ما نقش بسیار مهمی دارد. این ویژگی می‌تواند روی کارکرد ما در زمینه‌های گوناگون زندگی اثرگذار باشد. برای نمونه پیشرفت تحصیلی، موفقیت در ازدواج، عملکرد شغلی، رضایت از زندگی، پرخاشگری و بزهکاری مواردی هستند که عزت نفس روی آن‌ها اثر مستقیم می‌گذارد.
 
بالا